Duben 2012

Dyť je tak krásně!

30. dubna 2012 v 17:47 | Terush |  Site
Čůste všichni! No kdo by si nevšiml tak krásnýho počasí že? :) Chci vám tím jen říct že se možná staně, že na pár dní nebudu moc přidávat protože chodím ven jen co to jde a když je s kým a nebo se aspoň opaluju na balkóně :D Ale i s Kimoušem toho využiju a jdeme ven. Venku je opravdu nádherně a ještě k tomu máme volno tak si toho počasí užívám a za to se chci omluvit dopředu mým AFFSkám že možná nebudu obíhat takže si mě prosím nemažte :) No nic mějte se ;))

Signatur - Golden retriever

28. dubna 2012 v 18:36 | Terush |  psí signatury

Ahojte jak jsem psala o designu no tak je z něj nakonec jenom signatur do článku, design udělám jindy :D No doufám, že se líbí ;)

Prosím nekopírovat, nevydávat za sebe a uvádějte zdroj!


Dnešní horko!

28. dubna 2012 v 16:45 | Terush |  Kimiho příběhy
Áno, no dneska je u nás opravdu nádherně. A Kim nemá dneska jen tak flákací den. Nejen, že jsem ráno šla opět na cvičák s Kimíkem ale ze začátečníků z našich dvou skupinek jsme přišli jenom dva a to ještě jenom z naší skupiny takže super :) Kim byl poslušný a vzládal to, ale bylo mu celkem dost vedro a to hned po ránu i na přivolání hnedka zdrhal do stínu a nechtěl od tam vylézt :D Ted odpoledne jsme se jeli kouknout na brněnskou přehradu kde jsem dlouho nebyla takže super. Samozřejmě že s Kimem takže jsme měli omezený prostor pro chození protože né všude mohli psi. No nevykoupal se, ale málem by za těma kačenama vlezl :D Dneska mu musela asi prasknout žíla v oku protože bělmo má úplně krvavý takže je to trochu takový zvláštní když se někam podívá a ted vidět to krvavý bělmo, ale to se spraví. Teďka právě odpadl a je klídek aspoň. Co dneska? No jsem opět sama doma večer takže když nebudu mít co dělat jako že nebudu protože koukat na telku se mi moc nechce tak možná začnu dělat dubnový číslo Psího života :) No nic tak já zase valím a možná večer se tu objevím s titulní stránkou ;) Tak mějte se a papa.


Kéž bych byla na místě toho psa :D

Gifyo aneb moje první animky ;)

28. dubna 2012 v 12:20 | Terush |  My Diary
Ano animky z Gifyo. Džejn áno vím to od tebe :D První dvě jsou s Kimíkem a poslední je konečně i semnou. No takže už budete vědět jak vypadám :D Samozřejmě Kim by nic neudělal bez pamlsků :'D


První zkouška animačky s Kimíkem :D

Co se chystá na duben/květen

24. dubna 2012 v 12:23 | Terush |  Site
Jelikož nemám co dělat na blogu a teď jsem na počítačích ve škole tak toho využiju a napíšu co bude dalšího na blogu. Nebude toho moc, ale snad něco ještě stihnu třeba i do konce dubna.
  • Volný design se zlatým retrívrem
  • Další díl časopisu Psí život
  • Nová anketa POTM
  • Nově přidám i From you a Hot or Not
  • SONFM 1.kolo
Kdyžtak další dopíšu potom tedka píšu narychlo :)

Agility - Parkur

22. dubna 2012 v 12:50 | Terush |  Agility
· PARKUR
je ohraničený prostor, ve kterém jsou umístěny překážky. Je stavěn podle pokynů rozhodčího. Druhy a rozměry překážek musí odpovídat tomuto Řádu agility ČR. Charakteristika parkuru je dána druhem použitých překážek a jejich pořadím. Pes musí překážky absolvovat v pevně stanoveném pořadí a směru a v co nejkratším čase.

· PROSTOR
určený pro stavbu parkuru agility musí mít rozlohu nejméně 20 x 40 metrů. Pokud jsou postaveny dva parkury, doporučuje se oddělit je uzavřenými bariérami, nebo parkury postavit ve vzdálenosti nejméně 10 metrů od sebe. Na parkuru nesmí být nic, co by znamenalo jakékoli nebezpečí pro psa nebo psovoda. V areálu parkuru mohou být rovněž překážky (i přírodního charakteru, např. stromy), které nejsou zařazeny do tratě. Tyto překážky však nesmí ohrožovat bezpečnost psa ani psovoda a bránit plynulému absolvování tratě.

· VLASTNÍ TRAŤ
má délku od 100 do 200 metrů a obsahuje 15 až 20 překážek (z nichž minimálně 7 musí být skokových). Délka tratě a počet překážek odpovídají druhu soutěže, kategorii a výkonnosti psů.

· VZDÁLENOST MEZI PŘEKÁŽKAMI
je minimálně 5 a maximálně 7 metrů, s výjimkou skokové kombinace. Překážky jsou označeny číslem, které určuje pořadí jejich překonávání. Číslo bývá umístěno zpravidla vlevo před překážkou tak, aby nepřekáželo v běhu psovi ani psovodovi.

· PSOVOD
musí mít možnost proběhnout kolem překážky po obou stranách s výjimkou tunelu umístěného pod kladinou či šikmou stěnou.

·TRASA
Průběh trasy je zcela ponechán fantazii rozhodčího, musí však obsahovat alespoň dvě změny směru. Dobře promyšlená trať dovoluje psovi pohybovat se lehce a plynule. Cílem je, aby pes pod vedením psovoda našel rovnováhu mezi rychlostí provedení a bezchybným překonáním překážek. Pro každou soutěž by se měl průběh tratě a sled překážek měnit.

URČENÍ STANDARDNÍHO ČASU
Standardní čas je čas doporučený k absolvování tratě; za jeho překročení je tým penalizován trestnými body. Tento čas může být určen po doběhu posledního psa, nebo před startem prvního závodníka v kategorii přímo rozhodčím. V případě určení standardního času po doběhu postupuje rozhodčí dle následujícího klíče: čas nejrychlejšího psa bez trestných bodů, resp. nejrychlejšího psa s nejnižším počtem trestných bodů v daném běhu násobí určeným koeficientem, přičemž tento pes musí dosáhnout minimální postupové rychlosti v m/s.

Koeficienty a minimální postupové rychlosti pro:

zkoušky A1 = koeficient násobku 1,1 až 1,25 - minimální postupová rychlost je 2,5 m/s
zkoušky A2 = koeficient násobku 1,1 až 1,25 - minimální postupová rychlost je 3,0 m/s
zkoušky A3 = koeficient násobku 1,05 až 1,15 - minimální postupová rychlost je 3,5 m/s
Jumping = koeficient násobku 1,05 až 1,20 (dle uvážení rozhodčího) - minimální postupová rychlost je 3,5 m/s
Agility = koeficient násobku 1,1 až 1,25 (dle uvážení rozhodčího) - minimální postupová rychlost je 3,0 m/s
Veteráni - dle rozhodnutí rozhodčího

Příklad výpočtu standardního času:

1) Zkouška A3, trať měří 180 m. Nejrychlejší pes doběhne bez trestných bodů v čase 42 s. Standardní čas bude stanoven na 49 s. Tj. čas 42 krát koeficient pro zkoušku A3 1,15 se rovná 48,3 - zaokrouhleno vždy na celé sekundy směrem nahoru, tedy 49 s.

2) Zkouška A2, trať měří 170 m. Nedoběhl žádný pes bez trestných bodů. Nejrychlejší pes s nejmenším počtem trestných bodů dosáhl čas 43 s. Standardní čas bude stanoven na 52 s. Tj. čas 43 krát koeficient pro zkoušku A2 1,2 se rovná 51,6 - zaokrouhleno vždy na celé sekundy směrem nahoru, tedy 52 s.

3) Zkouška A1, trať měří 160 m. Doběhl jediný pes bez trestných bodů v čase 66 s. Standardní čas bude stanoven na 64 s, protože pes, který doběhl bez trestných bodů, nedosáhl minimální možné postupové rychlosti stanovené pro zkoušku A1, tj. 2,5 m/s (dosáhl pouze 2,42 m/s, proto se nebude standardní čas vypočítávat podle jím dosaženého času).

URČENÍ MAXIMÁLNÍHO ČASU
Maximální čas je čas, který tým nesmí překročit. Pokud tým maximální čas překročí, je diskvalifikován. Maximální čas může být nejvýše dvojnásobek a nejméně jeden a půl násobek času standardního.

START/CÍL
Start/cíl tvoří tyče (nejméně 120 cm, nesmí mít nahoře ostré hrany), které musí být umístěny mimo první/poslední překážku ve vzdálenosti méně než 1 metr od první/poslední překážky. Šířka startu/cíle musí být na každé straně nejméně o 50 cm větší než je šířka první/poslední překážky, aby bylo zabráněno tomu, že pokud pes nepřekoná překážku kolmo, doskočí mimo start/cíl. Před startem a za cílem musí být dostatek volného prostoru (alespoň 6 m). Jako startovní/cílová překážka musí být použita jednoduchá skoková překážka.

PRŮBĚH SOUTĚŽE
V den závodu je zakázán trénink v prostoru parkuru a na překážkách, které jsou na něm umístěny. Psovod bez psa si po dobu určenou rozhodčím může projít a prohlédnout trať přímo na parkuru. Mimo trať musí být umístěna alespoň jedna skoková překážka, která je volně k dispozici. Rozhodčí prohlédne prostor určený pro parkur, zkontroluje překážky a posoudí, zda odpovídají řádu. Určí plán tratě a předá ho organizátorům, kteří podle něho překážky rozmístí. Potom parkur zkontroluje a přeměří jeho délku. Před začátkem každé soutěže rozhodčí seznámí její účastníky s přesnými údaji o trati, zejména se standardním a maximálním časem, případně připomene pravidla soutěže a kriteria jejího hodnocení. Na přání rozhodčího může být soutěž zahájena jedním psem a psovodem, kteří nejsou do závodu zařazeni (předskokan). Ti absolvují trať na ukázku. Psovod se odebere na start. Jeho pes je v základní pozici (stojí, sedí nebo leží před startovní linií). Psovod mu sejme vodítko, obojek a případně další výstroj, nebo ozdoby, s výjimkou gumičky nebo spony přidržující srst z očí (se souhlasem rozhodčího). Vodítko předá pomocníkovi u startu nebo jej položí na předem určené místo u startu. V prostoru startu a cíle nesmí zůstat ležet žádné věci. Psa na startu nesmí nikdo kromě psovoda přidržet. Psovod musí psa ovládat způsobem, proti kterému nemohou být z hlediska ochrany zvířat žádné námitky, například ho nesmí držet za kůži nebo ho tzv. odhodit. Po pokynu rozhodčího, kterým je signalizováno připravení a volnost trati, smí psovod překročit startovní linii a sám si zvolit okamžik startu. Musí však vystartovat bez zbytečných průtahů nejpozději do 20 sekund. Po překročení startovní linie se psovod může vrátit zpět před tuto linii, nesmí se však psa již dotknout. Psovod se může postavit na libovolné místo v parkuru, které si předem zvolí, nesmí přitom projít mezi tyčemi vymezujícími start. Během pohybu po prostoru parkuru psovod nesmí držet nic v ruce, nesmí se dotknout psa, ani žádné překážky. V prostoru parkuru není povoleno použití žádných pomůcek, hraček a pamlsků, není povoleno viditelné nošení výcvikových pomůcek ani jejich odkládání v prostoru parkuru. Časomíra je spuštěna ve chvíli, kdy pes překročil startovní linii. Optické a akustické povely jsou povoleny na celé trati. Psovod nesmí sám překonat, podlézt nebo překročit překážku. Čas je zastaven ve chvíli, kdy pes po překonání poslední překážky proběhne cílem. Psovod se psem po doběhnutí urychleně opouští prostor parkuru. Posuzování týmu probíhá po celou dobu, kdy se tým pohybuje po prostoru parkuru. V prostoru parkuru je zakázáno používat veškeré motivační pomůcky (hračky, pamlsky). V případě porušení tohoto pravidla může být tým diskvalifikován z celé soutěže. DOGSLIFE.CZ

Agility na úvod

22. dubna 2012 v 10:00 | Terush |  Agility

Agility je výchovná i zábavná činnost psovoda se psem. Podle nároků na výkon lze agility provozovat jako rekreační hru i jako vrcholový sport. Je určeno pro psy všech plemen a psovody všech věkových kategorií. Agility je bezkontaktní sport se zvláštním důrazem na úzký a přátelský kontakt se psovodem a radost z pohybu, ve kterém pes bez vodítka a obojku překonává na povel psovoda různé překážky. Ze strany psovoda vyžaduje agility rychlé reakce, promyšlené vedení psa i sportovní výkon při běhu se psem. Psu a psovodu by agility mělo přinášet radost a prohlubovat jejich partnerský vztah. Řád agility vychází z mezinárodního reglementu agility FCI. Pro provozování agility jsou závazné podmínky dané tímto Řádem agility ČR, Soutěžním řádem Klubu agility ČR a Řádem na ochranu psů při soutěžích agility. Agility je psí sport ve kterém pes a psovod běhají po parkru a pes bez vodítka a obojku překonává překážky na povel psovoda. Parkur je podobný jako koňský. Jsou v něm překážky a v určitém pořadí se musí zdolávat. Celý běh se měří na čas a za shozené překážky, přešlapy, ..atd se strhávají trestné body. V agility mohou závodit i psi bez PP. Pokud, ale bude chtít závodit na mezinárodní úrovni, tak už pes musí mít PP.

ÚVOD
Agility předpokládá dokonalý partnerský vztah mezi psem a psovodem. Oba spolu tvoří jeden tým. O vítězi závodů agility rozhoduje pouze společný sportovní výkon týmu psa a psovoda bez rozdílu.

VELIKOSTNÍ KATEGORIE
Závody agility probíhají ve třech velikostních kategoriích rozdělených podle kohoutkové výšky psa:
· SMALL - S (malý) do 34,99 cm včetně
· MEDIUM - M (střední) od 35 cm do 42,99 cm včetně
· LARGE - L (velký) od 43 cm včetně

Agility - Překážky

21. dubna 2012 v 16:56 | Terush |  Agility
Překážky nesmí být pro psa nebezpečné a musí odpovídat popisům a mírám daným tímto řádem. Není nutné do parkuru zařazovat všechny druhy překážek.

Uznané překážky jsou:
· skokové překážky,
zeď, viadukt, skok daleký, kruh, pevný tunel, látkový tunel, slalom, kladina, houpačka, šikmá stěna, stůl.

1. PŘEKÁŽKY SKOKOVÉ
1.1. Skoková jednoduchá
Šířka skokových překážek je minimálně 120 cm. Všechny jednoduché skokové překážky musí mít ve výši dané velikostní kategorií shoditelnou laťku. Laťka musí mít výšku nebo průměr 3-5 cm, nesmí mít ostré hrany a doporučuje se, aby byla barevně zvýrazněna. Kovové nebo umělohmotné laťky nejsou doporučeny. Překážky mohou mít plochu pod tyčkou úplně nebo částečně vyplněnou například reklamní tabulí, proutěnkou nebo více laťkami. Takto použitá výplň však musí být samostatně zavěšena nezávisle na shoditelné laťce. Skokové překážky mohou mít různě konstruované bočnice (stojany, sloupky) s minimální výškou 1 m. Ze stojanu nebo křídla překážky může vyčnívat pouze jeden úchyt, na kterém je umístěna laťka.

Výška skokových překážek je pro jednotlivé velikostní kategorie následující:
· Small - S 30 cm ± 5 cm (min. 25 cm, max. 35 cm)
· Medium - M 40 cm ± 5 cm (min. 35 cm, max. 45 cm)
· Large - L 60 cm ± 5 cm (min. 55 cm, max. 65 cm)

1.2. Skoková dvojitá
(překonává se jedním skokem) Tvoří se sestavením dvou jednoduchých skokových překážek postavených ve vzestupné linii s výškovým rozdílem od 15 do 25 cm. Výška vyšší překážky je shodná jako u skoku jednoduchého, s výjimkou kategorie Large, kde může mít maximálně 60 cm. Ze stojanu nebo křídla překážky může vyčnívat pouze jeden úchyt, na kterém je umístěna tyčka. V parkuru musí být skoková dvojitá překážka umístěna tak, aby na ni byl přímý náběh od předchozí překážky.

Maximální hloubka překážky nesmí být pro jednotlivé kategorie větší než:
· Small - S 30 cm
· Medium - M 40 cm
· Large - L 55 cm

1.3. Kombinace dvou nebo tří překážek
(dvojskok, trojskok) V parkuru může být umístěna kombinace složená z maximálně tří jednoduchých skokových překážek. Platí jako překážka jediná, ale každý prvek sestavy je posuzován jednotlivě. První překážka je označena pořadovým číslem překážky, druhá písmenem "B" a třetí písmenem "C". Všechny skokové překážky kombinace mohou mít jen jednu laťku a musí být stejně vysoké. Kombinace může být v parkuru zařazena pouze jednou. Vlastní překážky však mohou být použity i jako jednotlivé skoky v dalším nebo předchozím průběhu parkuru.

Varianta 1. Překážky jsou postaveny v přímé linii , vzdálenost mezi překážkami je pro Small 2 m, pro Medium 3 m a pro Large 4 m. Náběh na tuto kombinaci by měl být přímý.

Varianta 2. Libovolná kombinace maximálně tří skokových překážek se vzdáleností mezi překážkami 5 až 7 m.

1.4. Zeď, viadukt
Výška i šířka zdi a viaduktu je stejná jako u skokové překážky. Tloušťka je cca 20 cm. Zeď je plná, viadukt musí mít jeden nebo dva otvory ve formě tunelu. Na horní ploše obou překážek musí být nejméně dva nepříliš těžké půlkulaté elementy, které se dají lehce shodit. Zeď musí být přestavitelná na všechny velikostní kategorie. Výška této překážky je měřena včetně shoditelných prvků.

1.5. Skok daleký
Je sestaven ze dvou až pěti elementů, které jsou od sebe stejnoměrně vzdáleny. Šířka prvků je 120 cm, hloubka je 15 cm, výška nejnižšího je 15 cm, nejvyššího 28 cm a jsou mírně zkosené. Prvky musí být lehce shoditelné. Všechny čtyři rohy kompletní překážky jsou označeny tyčemi vysokými 120 cm bez ostrých hran. Vzdálenost tyčí od krajních elementů musí být do 10 cm. Na parkuru musí být skok daleký zařazen tak, aby náběh na něj byl v přímém směru.

Délka skoku dalekého je pro jednotlivé kategorie následující:
· Small - S 40 cm - 50 cm (2 elementy)
· Medium - M 70 cm - 90 cm (3 až 4 elementy)
· Large - L 120 cm - 150 cm (4 až 5 elementů)

Elementy musí být řazeny od nejnižšího k nejvyššímu s tím, že vždy je použit element nejnižší.

1.6. Proskokový kruh
Průměr vnitřního otvoru kruhu je min. 45 cm a max. 60 cm. Jako materiál pro výrobu kruhu se doporučuje motocyklová pneumatika, polystyrénový záchranný kruh nebo pogumovaná textilie. Spodní vnitřní část zavěšeného proskokového kruhu musí být z bezpečnostních důvodů vyplněna. Zavěšení kruhu musí být pružné. Pevné zavěšení není povoleno. Konstrukce překážky musí být stabilní a masivní, aby ji pes nemohl lehce povalit. Základna překážky musí být přibližně 1,5násobek výšky překážky, měřeno od země po vrchol kruhu pro kategorii Large. Na parkuru musí být proskokový kruh zařazen tak, aby náběh na něj byl v přímém směru.

Vzdálenost středu proskokového kruhu od země je pro jednotlivé kategorie následující:
· Small - S a Medium - M 55 cm
· Large - L 80 cm 5.2.

SONFM - Pořád místa na přihlášení :)

21. dubna 2012 v 16:20 | Terush |  Site
http://love-for-dogs.blog.cz/1204/sonfm-prihlaska zde pokud máte někdo zájem se můžete zapsat do nové soutěže a to do SONFM aneb - Soutěž o nejlepší fotku mazlíčka, kdy se každý kolo zadá téma a vy musíte na to téma vyfotit jednu fotečku vašeho zvířecího kamaráda a poslat ji na love-for-dogs@seznam.cz a pak jenom čekat vyhodnocení které je na body jak za fotku tak i za anketu a bohužel kdo bude mít málo bodů bude muset bohužel vypadnout. Budete si moc shánět hlasy :) Tak více se dočtete v odkazu nahoře :)

ZATÍM POUZE 5 PŘIHLÁŠEK! TAK SE MŮŽETE PŘIHLAŠOVAT :)

PS: Moc se omlouvám zapsaným soutěžícím, že soutěž ještě nezačala, ale snažím se sehnat více přihlášek aby byla ta soutěže delší ;)

Jak se Kim odstěhoval na balkón

12. dubna 2012 v 13:20 | Terush |  Kimiho příběhy
V úterý, když jsem přišla domů ze školy tak jsem Kimíkovi otevřela balkón a ať tam jde no a asi 2 hodiny jsem ho už pak neviděla. Vždy když jsem za ním přišla tak tam buď seděl, ležel nebo čučel z balkónu. Stoupne si na zadní tlapky a čučí z malinkatých okýnek co máme na zaskleným balkónu. Dokud nepřišla mamka domů tak jsem ho moc ani nemusela hlídat, protože tam pořád odpočíval. Na balkóně bylo celkem dost stupňů myslím, že tak kolem 30 protože když jsou tam ty okna zavřený je tam teplo. Zachvilku jsem mu tam musela doníst misku, protože měl vyplazenej jazyk jak jindy tak jsem mu přinesla vodu. Pak se tam úplně přistěhoval, protože pak už domů nedošel dokud nepřišla mamka. Pak se s ní přivítal a stejně tak valil opět na balkón. Pak jsme o něm zase nevěděli, no později došel tatka a pak byl chvíli doma jenže pak dostal sušený ucho teď už nevím jaký, ale to od něho byl opět klid. Tak jsme mu tam dali další vodu, donesli jsme mu tam kobereček jeho a zavřeli jsme ho tam. Dokud ho nesnědl tak tam zůstal a pak když chtěl domů tak si tlapkou otevřel. No to stejný včera opět klid. To je takový zvláští,k dyž se zbavíte psa díky uchu na pár hodinek a máte klid, že ho nemusíte moc hlídat stačí nakouknout co dělá. Je to takový jako bych toho psa neměla :D No dneska už ho tam asi nenaženu na ucho protože už žádný nemáme ale možná si tam půjde zase sednout. Jinak večer byl Kimík takový divný pořád se jak kdyby nudil prostě přišel do obyváku a tak najednou si sedl a začal knourat, nebo na naší činčilu taky knoural a byl takovej uknučenej a unuděnej. Když jsem byla venku tam jsem ho musela párkrát praštit kvůli tomu, že nechtěl nasadit košík a vrčel na mě a pak se urazil tak odemně odešel o kousek a pak si tak naproti mě rychle sedl a zhrbil se a čučel na mě. Musela jsem se začít smát protože to bylo strašně legrační ono to nejde tak popsat - prostě si tak rychle sedl uraženě a sedl si tak unuděně tak zhrběně a čučel a to prostě je nejlepší :D no nic valím tak se mějte papa :)


Velikonoční vajíčka 0.1

9. dubna 2012 v 20:39 | Terush |  Soutěže
A další soutěž a to velikonoční vajíčka. Stačí když uhádnete rasy, které jsou na vajíčkách :) Jsou 4 pejsci a každý je něčím originálním a tak můžete hádat. :)

Bodování:
1. místo - 20 bodů
2. místo - 15 bodů
3. místo - 10 bodů
4. místo - 5 bodů
5. a více - 3 body

Doplň písmena 0.1

9. dubna 2012 v 18:50 | Terush |  Soutěže
• Doplň písmena Tady jde o pouhé doplňování písmen. Máte slovo s mezerami a musíte tam doplnit správné písmena aby to slovo dávalo smysl. Máte tu 5 slov tak do toho.

1) V_l_k_ n_ce
2) B_lg_c_ý o_čá_
3) P_n_ _lí
4) V_te_l_ _a
5) _e_er_na

Rychlovka 0.1

9. dubna 2012 v 18:40 | Terush |  Soutěže
• Rychlovka Jako první soutěž si tu dáme rychlovku. Nic snad nemusím vysvětlovat stačí co nejrychleji napsat slovo a podle pravidel s malými písmeny nebo naopak s velkými.

Napiš to slovo : malými písmeny, a mezi písmeny dělej t.e.č.k.y. a text přelož do češtiny

Velikonoční soutěže

9. dubna 2012 v 18:29 | Terush |  Soutěže
Jako každoročně i dneska udělám soutěže na velikonoce. Mám zatím nachystaný 3 a bude tu tak kolem 5 možná víc soutěží. Za soutěže se budou dostávat body a nakonci se sečtou a pak se dají první 3. místa nebo kolik se vás zúčastní a pak se uvidí ceny :) Budou jasně že v podobě grafiky. Soutěže nebudou těžký čekejte lehký soutěže :) Jinak první soutěže čekejte tak za 10-20 minutek :)

A co kolik kluků si na vás přišlo holky? :D Já dneska ráno šla ven s kamoškou takže jsme je potkávali po cestě no co není nic lepšího než jít na velikonoce ven :D A ještě lepší jdu domů a zamnou parta starých týpků, že jdou za někým z baráku a teďka no že nám otevřeš když už jsou ty velikonoce a takový kecy no samozřejmě co mi jinýho zbývalo :D

Veselé velikonoce :)

9. dubna 2012 v 9:00 | Terush
No a už je to tady. Zvonky zvoní a už mrskačky čekají :) No to jsou velikonoce. I když je moc nemusím :D No dneska se mi nechce otvírat tak jsem řekla rodičům, že "nejsme doma" a tím pádem neotvíráme a aspoň si dýl pospím :D No a na dnešek tu čekejte párty a teďka už ten velikonoční pejsek PS.: Ještě spím přednastaveno! :D Aneb hezké velikonoce!

free counters